Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #844397

I.  Davranış normlarına aykırılık teşkil etmesi.

II. Belli bir kişinin hukukunun ihlal edilmesi.

III. Hukuk toplumundak düzenin bozulmasına sebebiyet vermesi

Yukarıdakilerden hangilerinin kesinlikle olması durumunda kamu hukuku sorumluluğundan bahsedilebilir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

İnsan, davranış normlarına aykırı davranışı ile diğer bir kimsenin hukukunu ihlal etmemişse ahlaki sorumluluğundan bahsedilir. Buna karşılık davranış normuna aykırılık başkasının hukukunu ihlal ediyorsa bu kişiye karşı sorumluluğundan bahsedilecektir. Bu gibi hâllerde hukuki sorumluluk söz konusudur. Hukuki sorumluluk; belli bir kanun hukukunun ihlal edlmesi dolayısıyla bu kişiye karşı olabilecegi gibi (özel hukuk sorumlulugu); hukuk toplumundaki düzenin bozulmasına sebebiyet verilen hâllerde ise toplumu oluşturan herkese karşı olacaktır (kamu hukuku sorumluluğu).

Yorumlar
  • 0 Yorum