Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1086293

A, eski kocası B'nin yeniden evlendiğini öğrenmiş, onu öldürmek üzere takip etmeye başlamıştır. B ise yolda gördüğü C'yi takip etmekte, ıssız bir yere gittiğinde ise cinsel saldırı fiili gerçekleştirmeyi umut etmektedir. Issız bir yere geldiğinde B, C'yi sıkıştırmış, A ise olaydan habersiz, pusuya yatarak uzaktan eski kocası B'ye ateş etmiş, B ölmüştür.  A, B'nin C'ye yönelik cinsel saldırı fiilini olaydan sonra öğrenmiştir. Buna göre A'nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur. 

Kasten öldürmeden sorumludur. 

3. kişi lehine meşru savunma nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur

Taksirle öldürmeden sorumludur. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşan kasten yaralamadan sorumludur. 


Yanıt Açıklaması:

TCK’nin benimsediği sistemde objektif olarak gerçekleşen hukuka uygunluk nedeni failin işlemiş olduğu fiili hukuka uygun hâle getirmez. Bir hukuka uygunluk nedeninin etkisini gösterebilmesi, yani fiili hukuka uygun hâle getirebilmesi için failin bu fiili işlediği sırada hukuka uygunluk nedeninin maddi şartlarının gerçekleştiğini bilerek hareket etmesi gerekir. Eğer bu şartların gerçekleştiğini bilmeden hareket ediyorsa hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz. Bu gibi hâllerde, objektif olarak gerçekleşen hukuka uygunluk nedeni, eğer failin gerçekleştirdiği suç, neticeli bir suç ise neticenin ifade ettiği haksızlığı ortadan kaldırır. Ancak fiilin ifade ettiği haksızlık faile yüklenir. Kısacası fail, hukuka karşı gelme iradesini ortaya koyan ve bilinçli bir şekilde işlediği fiilinden dolayı sorumlu tutulur. Somut olayda da A, B'nin C'ye yönelik cinsel saldırı fiilini bilmediği için, 3. kişi lehine meşru savunmadan yararlanamayacaktır, ancak, neticenin ifade ettiği haksızlık ortadan kalkar ve A, kasten öldürmeye teşebbüsten sorumlu olur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum