Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1115196

I. Fiili işlediği sırada on iki yaşını henüz doldurmamış olan çocuklar II. Fiili işlediği sırada on iki yaşını tamamlamış fakat on beş yaşını doldurmamış olan çocuklar III. Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar Normal şartlarda kusur yeteneğine sahip olduğu kabul edilen, ancak tekrar topluma kazandırılmaları ve bir daha suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla cezaların tür, miktar ve infazlarında özel düzenlemeler getirilen yaş grubu, yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I - III

II - III


Yanıt Açıklaması:

Üçüncü yaş grubu küçükler, on beş yaşını doldurmuş on sekiz yaşını doldurmamış çocuklardır. Bu yaş grubuna giren çocuklar normal şartlarda kusur yeteneğine sahiptir. Ancak bu yaş grubuna giren çocukların tekrar topluma kazandırılmaları ve bir daha suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla cezaların tür, miktar ve infazlarında özel düzenlemeler yapılmıştır. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum