Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794227

Kanun maddeleri yorumlanırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?


Kanunun hazırlık çalışmalarından

İlgili müessesenin tarihçesinden

Kanunun sistematiğinden

Somut olayın özelliklerinden

Mukayeseli hukuk düzenlemelerinden


Yanıt Açıklaması:

Kanun maddelerinin yorumlanmasında; 

  • Kanunun hazırlık çalışmalarından
    • Kanunun sistematiğinden (sistematik yorum)
    • İlgili müessesenin tarihçesinden
    • Mukayeseli hukuk düzenlemelerinden
    • Hukukun genel ilkelerinden faydalanmak mümkündür.
Yorumlar
  • 0 Yorum