Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794236

Aşağıdakilerden hangisi TCK'nın öngördüğü sisteme göre kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir?


Yaş küçüklüğü

Haksız tahrik

Akıl hastalığı

Sağır ve dilsizlik

Vatandaş olmamak


Yanıt Açıklaması:

TCK’nn öngördügü sisteme göre kusurluluğu etkileyen nedenler şunlardır:

Yaş küçüklüğü, Akıl hastalığı, Sağır ve dilsizlik, Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma, Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi, Zorunluluk hâli dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi, Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi, Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması, Haksız tahrik, Kastı kaldıran ve kusurluluğu etkileyen hata hâlleridir. Vatandaş olmak kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri olarak sayılmamıştır. Cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum