Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #836049

Sel felaketinin sebebiyet verdiği büyük zararı önlemek amacıylasu yolunu değiştirerek bir başkasının daha az değerdeki malının zarar görmesine sebebiyet verme durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cebir ve tehdir

Haksız tahrik

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Görevin ifası


Yanıt Açıklaması:

Zorunluluk hâli ağır ve muhakkak bir tehlikeden korunmak amacıyla kabul edilmiştir. Bu tehlike br doğa olayından kaynaklanabileceği gibi bir insan davranışından da kaynaklanabilir. Örneğin, br sel felaketinin sebebiyet verdiği büyük bir zararı önlemek amacıyla, su yolunu değştirerek br başkasının daha az değerdek malının zarar görmesine neden olan kişi hakkında mala zarar verme suçundan dolayı kusurlu sayamayız.

Yorumlar
  • 0 Yorum