Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #842207

Aşağıdakilerden hangisiyle suç ve güvenlik tedbiri uygulanabilir?


Kanun

Cumhurbaşkanı kararnamesi

Yönetmelik

Yönerge

Genelge


Yanıt Açıklaması:

Belirlilik ilkesi TCK’nin 2. maddesinde: “ Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu ilkenin gereği olarak, belirli bir kanuna soyut olarak yollama yaparak ya da herhangi bir idari düzenlemeye yollama yaparak suç ihdas etmek kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz. Aynı şekilde, kanunkoyucunun cezasını belirlediği bir davranışın koşullarını belirleme yetkisinin idari bir makama bırakılması da kanunilik ilkesine aykırıdır. Dolayısıyla, suç ve güvenlik tedbirlerin kanunun tarafından düzenlenmesi gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum