Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #843813

Kanun hükmünü yerine getirme çoğunlukla kamu görevlilerine aittir. Ancak kimi
zaman sivil kişilere de kanun ile bir görev yüklenebilir. Örneğin, Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesinde yakalama yetkisi düzenlenmiştir. Bu madde ile kolluk görevlilerinin yanı sıra suçu işlerken rastlanan veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ve kaçması olasılığı bulunan veya hemen kimliğini belirleme imkânı bulunmayan bir kimseyi herkesin yakalama yetkisinin olduğu kabul edilmiştir. Bu şartlar altında, bir vatandaşın şüpheliyi yakalayarak özgürlüğünü kısıtlaması görevin ifası kapsamında kaldığından hukuka uygun olacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kanun hükmünü kamu görevlileri hariç kimse yerine getiremez.

Herhangi bir vatandaşı herkes yakalayabilir.

Bir vatandaş kaçma ihtimali olan bir kimseyi yakalarsa bu görevin ifası kapsamına girmez.

Yakalama yetkisi Ceza muhakemesi kanunun 80. maddesinde düzenlenmiştir. 

Hemen kimliğini belirleme imkanı bulunmadığında vatandaş bir kimseyi yakalayabilir.


Yanıt Açıklaması:

Kanun hükmünü yerine getirme çoğunlukla kamu görevlilerine aittir. Ancak kimi
zaman sivil kişilere de kanun ile bir görev yüklenebilir. Örneğin, Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesinde yakalama yetkisi düzenlenmiştir. Bu madde ile kolluk görevlilerinin yanı sıra suçu işlerken rastlanan veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ve kaçması olasılığı bulunan veya hemen kimliğini belirleme imkânı bulunmayan bir kimseyi herkesin yakalama yetkisinin olduğu kabul edilmiştir. Bu şartlar altında, bir vatandaşın şüpheliyi yakalayarak özgürlüğünü kısıtlaması görevin ifası kapsamında kaldığından hukuka uygun olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum