Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794197

Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenlerden olan 'kusur' kavramına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Gerçekleşen haksızlıkla ilgili olarak failin iradesinin oluşum koşullarını inceler.

Algılama yeteneği ve irade yeteneği kusur yeteneğinin iki unsurudur.

Kasıt, kusur yargısını oluşturan en temel unsurdur.

Fail işlemiş olduğu fiilden dolayı kınanamadığı takdirde kusurlu sayılamaz.

 Kusur yargısında bulunulabilmesi için kasten veya taksirle işlenmiş bir fiilin varlığı gerekir.


Yanıt Açıklaması:

Kusur yargısında bulunulabilmesi için öncelikle kasten veya taksirle işlenmiş bir fiilin varlığı gerekir. Haksızlık, kusur yargısının temelini oluşturur. Buna göre, kusur yargısı fiilden soyut olarak belirlenemez. Kusur yargısı işlenen fiilin haksızlığı dikkate alınarak belirlenir. Kişinin kusur yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusundaki tespit, somut olayın şartları göz önüne alınarak yapılır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum