Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #819524

Fai­li­n ­işlemiş­ olduğu haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesi ­için gerçekleşmesi­ gereken, varlığı aranacak olan olgulara ne denir? 


Kusur

Haksızlık

Maddi unsur

Manevi unsur

Objektif cezalandırılabilme şartları


Yanıt Açıklaması:

Fai­li­n ­işlemiş­ olduğu haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesi ­için gerçekleşmesi­ gereken, varlığı aranacak olan olgulara objektif cezalandırılabilme şartları denilmektedir.

Ceza si­yaset­ gerekçeleriyle bazı suçlarda fa­ili­n cezalandırılabilmesi­ ­içi­n haksızlığın ve kusurluluğun unsurlarının gerçekleşmesi­ yeterli­ görülmemiş, bunlara i­lave olarak bazı şartların gerçekleşmesi_ aranmıştır. Objektif nitelikli olan bu şartlar gerçekleşmedikçe failin cezalandırılması mümkün değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum