Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #837890

Devletin cezalandırma yetkisinin sınırı ne ile sağlanır? 


Özel hukuk sözleşmeleriyle

Anayasa hükümleriyle

Yargısal içtihatlarla

Örf ve adet hukuku kurallarıyla

Toplumsal değer yargılarıyla


Yanıt Açıklaması:

Devletin cezalandırma yetkisinin sınırı milletlerarası sözleşmelerde yer alan bazı hükümlerle veya devletlerin kendi anayasalarında yer verdiği çeşitli hükümleriyle sağlanır.  

Yorumlar
  • 0 Yorum