Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #791781

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna kaynaklık eden başlıca kanunlardan değildir?


Ceza Muhakemesi Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Bankacılık Kanunu

İş Mahkemeleri Kanunu

Orman Kanunu


Yanıt Açıklaması:

5237 sayılı TCK dışında çeşitli kanunlarda da suç ve ceza içeren hükümler yer almaktadır. İş Mahkemeleri Kanunu söz konusu kanunlardan biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum