Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794112

Aşağıdaki eylemlerden hangisi görevin ifası kapsamında değerlendirilemez?


Kaçmakta olan bir kişinin teslim olmasını sağlamak için silahla havaya ateş edilmesi

Başka suretle ele geçirilmesi imkânı mevcut olsa dahi kaçan kişiye karşı hedef alınılarak silahla ateş edilmesi

Silah, bazı hallerde zor kullanma yetkisi bağlamında kullanılabilmesi

İcra İflas Kanunu’nun verdiği yetkiyi kullanarak haciz işlemi yapmak için icra memurunun başkasının konutuna girmesi

Ceza muhakemesi sürecinde usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanığın zorla getirilmesi


Yanıt Açıklaması:

Başka suretle ele geçirilmesi imkânı mevcut ise kaçan kişiye karşı hedef alınılarak silahla ateş edilemez. Ancak, örneğin geceleyin suçüstü hâlinde, kimliği henüz belirlenmemiş olan şüphelinin kaçması halinde kimliği belirlenemeyeceği için, bu kişiye karşı yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde yaralanması sonucunu doğuracak şekilde hedef alınarak silahla ateş edilebilmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum