Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794357

  1. Fiilin meydan gelmesi için irade şartı aranmaz.
  2. Fiilden söz edilebilmesi için, davranışı gerçekleştiren kişinin kusur yeteneğine sahip
    olması gerekmez.
  3. Fiil, mutlaka dış dünyada görünümü olan ve olmayan insan davranışlarının bütünüdür.

Yukarıda fiil ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

İradenin mutlak şekilde devre dışı kaldığı durumlarda fiilden söz edilemez. Örneğin, refleks hareketler fiil niteliği taşımaz. Refleks, iradi etkileşim olmaksızın vücudun gösterdiği reaksiyondur.

Fiil, mutlaka dış dünyada görünümü olan bir insan davranışıdır. Bu nedenle, salt düşünce cezalandırılmaz. Bununla birlikte, düşüncenin sözle ya da herhangi bir şekilde dış dünyada ifade edilmesi fiildir. Bu itibarla insanların suç işlemeye alenen tahrik edilmesi, toplum kesimlerinin birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesi, kişilerin şeref ve haysiyetine saldırı oluşturan sözler söylenmesi halinde ceza hukuku anlamında bir fiil mevcuttur.

Yorumlar
  • 0 Yorum