Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #819570

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine TCK'da hangi ad verilir?


Taksir

Kast

Amaç

Saik

Netice


Yanıt Açıklaması:

Taksir, TCK’nın 22. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanmıştır: “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir”.

Yorumlar
  • 0 Yorum