Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #835326

  1. Her suç tanımı norm ve yaptırım içerir.
  2. Toplumsal yaşamın devamı bakımından çok önemli olmayan değerlerin ihlali de suç olarak tanımlanabilir.
  3. Suç karşılığında öngörülen yaptırımlar yalnızca cezalardır.

Suç ve ceza kavramlarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ceza hukuku yaptırımları birey hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale niteliği taşıdığı için “son çare” olarak görülmelidir. Dolayısıyla ceza hukuku dışında başka bir yaptırım türü uygulandığında, bozulan toplumsal düzen yeniden sağlanabiliyorsa artık ceza hukuku yaptırımlarına başvurmamak gerekir. Buna göre, ceza hukuku toplumsal yaşamın ihlal edildiği her durumda devreye girmez sadece toplumsal yaşam bakımından önem taşıyan menfaatlerin ihlali suç olarak tanımlanır. Suç, norm ile korunan hukuki menfaatin ihlali niteliğini taşıyan, haksızlık teşkil eden fiildir. Suça ilişkin her kanun hükmü, norm ve ceza olmak üzere iki unsurdan oluşur. İnsanları, normun içerdiği emir ya da yasağa uygun davranmaya zorlayan şey ise gerçekleştirdikleri davranışlarla söz konusu emir ya da yasağı ihlal etmeleri hâlinde cezalandırılacakları düşüncesidir. Bu nedenle her suç tanımı norm dışında bir de yaptırım içerir. Suç karşılığı olarak öngörülen yaptırımlar ceza olabileceği gibi güvenlik tedbiri de olabilir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum