Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #839436

I. Toplumsal yaşam bakımından hayati öneme sahip değerlerin ihlali karşılığında uygulanacak yaptırımları belirlemek.

II. Toplumsal düzen koruma görevini kurallar koyarak gerçekleştirmek.

III. Toplumun varlığını sürüdürebilmesi amacı ile normlar belirlemek.

Ceza hukukunun temel işlevleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur. 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ceza hukukunun temel işlevi; toplumsal yaşam bakımından hayat önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Devlet, toplumsal düzen koruma görevini, ceza hukuku kuralları olmaksızın etkin bir şekilde yerine getiremez. Davranış normları ise mahiyetleri itibariyle insanın doğasıyla çelişmeyen, bütün insanlığın üzerinde fikir birliği içinde olduğu, devletin varlığına öngelen bir niteliğe sahip olan ve insanın kişiliğini tekâmül ettireblmesi için konulmuş olan kurallar bütünüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum