Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #851171

Aşağıdaki şıklardan hangileri kanunun 30. maddesinde kastı kaldıran hata halleridir?

 I-Suçun maddi unsurlarında hata

II-Suçun nitelikli unsurlarında hata

III- Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata


I-II

II-III

III

I-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Kanunun 30. maddesinde kastı kaldıran hata ile kusurluluğu etkileyen hata halleri birlikte düzenlenmiştir. Suçun maddi unsurlarında hata (m. 30, f. 1), suçun nitelikli unsurlarında hata (m. 30, f. 2) ve hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata (m. 30, f. 3) kastı kaldıran hata hâlleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum