Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #853549

Mazur görülebilecek bir telaş, korku ve heyecan nedeniyle meşru savunmanın sınırının aşılmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


Kastı kaldıran hata 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Kusurluluğu kaldıran neden 

 Haksızlık yanılgısı 

Hukuka uygunluk nedeni


Yanıt Açıklaması:

hususu TCK’nin 27. maddesinde “(1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. (2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum