Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1086534

A silahını B'ye doğrulttuğu esnada, B silahı düşürmek amacıyla A'yı kolundan yaralamıştır. B'nin fiiline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Meşru savunma kapsamındadır. 

Hakkın kullanılması kapsamındadır. 

Zorunluluk hali vardır. 

Görevin ifası kapsamındadır. 

Karşılıklılık kapsamındadır. 


Yanıt Açıklaması:

Meşru savunma TCK’nin 25. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna
göre, “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.”. Meşru savunma kapsamındadır. Doğru yanıt A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum