Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794087

TCK’nin 24. maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” şeklinde düzenlen hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Meşru savunma

Görevin ifası

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Yetkinin devri


Yanıt Açıklaması:

Görevin ifası, TCK’nin 24. maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun hükmü kişiye herhangi bir konuda bir hak veya yetki vermişse bunun öngörüldüğü şekilde uygulanması durumunda hukuka aykırılık söz konusu olmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum