Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794109

Bir kişinin kendini mahkeme huzurunda savunurken bir başkasına somut dayanak notlarını da göstererek bir fiil isnat etmesinin hakaret suçunu oluşturmaması hukuka uygunluk nedenlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?


İlgilinin rızası

Hakkın kullanılması

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Görevin ifası


Yanıt Açıklaması:

TCK’nin 26. maddesinin birinci fıkrasında; “Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez” şeklinde bu hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiştir. Hukuk düzeni kişilere herhangi bir konuda hak tanımış ve bu hakkın sınırları içinde bir fiil gerçekleştirilmişse artık hakkın kullanılmasını oluşturan fiil hakkında hukuka aykırılık değerlendirmesinde bulunulamaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum