Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794344

Kusurluluğu etkileyen nedenlerden olan zorunluluk hali dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesine ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Zorunluluk hâli ağır ve muhakkak bir tehlikeden korunmak amacıyla kabul edilmiştir.

Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olmalıdır.

Zorunluluk hâli kusurluluğu kaldıran bir mazeret sebebidir.

Kanuna göre zorunluluk hâli özel hüküm niteliğindedir.

Tehlike, kişinin kendisinin veya üçüncü bir şahsın hakkına yönelik olmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen zorunluluk hâli genel hüküm niteliğindedir. Bunun şartlarının gerçekleştiği hâllerde zorunluluk hali çerçevesinde hareket eden kişi kusurlu sayılamayacağı için cezalandırılamayacaktır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum