Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #819576

Kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Doğrudan kast

Olası kast

Taksir

Soyut tehlike suçu

Somut tehlike suçu


Yanıt Açıklaması:

TCK’nın 21. maddesinin ikinci fıkrasında, olası kast şu şekilde tanımlanmıştır:
“Kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine
rağmen, fiili işlemesi hâlinde, olası kastı vardır.”

Yorumlar
  • 0 Yorum