Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #835414

  1. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi için kişinin kusurlu olması gerekir.
  2. Kusuru olmayan kişi hakkında cezaya hükmedilemez.
  3. Faile verilecek ceza kusuru ile orantılı olmak zorundadır.
  4. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Kusur ilkesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

III ve IV

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Fail hakkında ceza yaptırımının uygulanabilmesi için suç teşkil eden haksızlık dolayısıyla kusurlu sayılabilmesi gerekir. Kusur ilkesi, failin işlediği haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesinin zeminini oluşturur, ve aynı zamanda cezanın belirlenmesinde de beliryecidir. Kusur, yoğunluğu itibarı ile bir derecelendirmeye tabi tutulabilir ve bu nedenle faile verilecek ceza kusuru ile orantılı olmak zorundadır. Kusur, ceza niteliğindeki yaptırımların uygulanabilmesi bakımından gereklidir. Güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımların uygulanmasında kural olarak kişinin kusurlu addedilmesi gerekli değildir. Kusur ilkesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi (AY m. 38, f. 7) ile yakından ilişkilidir. “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlığını taşıyan TCK’nin 20. maddesinin birinci fıkrasına göre “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum