Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1115020

Kusur kavramı ve kusur yeteneği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Fail işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılamıyorsa cezalandırılması mümkün değildir.

Kusurlu sayılamayan faile ceza yaptırımı uygulanamaz ise de olayın özelliğine göre ve şartlarının varlığı halinde “güvenlik tedbiri” uygulanabilecektir.

Haksızlık bilinci, işlemiş olduğu fiilin suç değil haksızlık teşkil ettiğinin bilinmesidir.

Algılama yeteneği ve irade yeteneği, derecelendirmeye tabi tutulamaz unsurlardır.

Kusur, haksızlık teşkil eden fiilin unsurları arasında yer almaz.


Yanıt Açıklaması:

Algılama yeteneği derecelendirmeye tabi tutulamaz iken irade yeteneği derecelendirilebilir bir özellik arz etmektedir. İrade yeteneğinin varlığına karşın önemli ölçüde azalmış olması hâlinde kişinin kusurunda bir azalma ortaya çıkacaktır. İrade yeteneğinin azalmış olması hâlinde kusurun varlığı kabul edilmektedir. Ancak irade yeteneğindeki azalma yaptırımın belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum