Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1115408

Karanlık bir yolda yürüyen K, arkasından hızla kendisine doğru gelmekte olan T’nin kendisine saldıracağını sanarak onu etkisiz hâle getirmiştir. K’nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


K'nın haksız tahrik nedeniyle cezalandırılmaması gündeme gelir.

K'nın fiilinde, zorunluluk hâli dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi söz konusudur.

K'nın fiili, kusurluluğu etkileyen nedenlerden akıl hastalığının irdelenmesini gerektirmektedir.

K, meşru savunmanın maddi şartlarında hataya düşmüştür.

K'nın kusurluluğunu etkileyen herhangi bir neden bulunmamaktadır. K, gerçekleştirmiş olduğu fiilden dolayı kasten sorumludur. 


Yanıt Açıklaması:

K, T’ye karşı meşru savunmada bulunduğunu düşürerek bir fiil işlemektedir. Ancak gerçekte meşru savunmanın şartları (saldırının varlığı) oluşmamıştır. Dolayısıyla K, meşru savunmanın maddi şartlarında hataya düşmüştür. K’nın düştüğü bu hata kaçınılmaz ise işlemiş olduğu fiil bakımından kastı kalktığından suç teşkil eden bir fiilinin varlığından bahsedilemeyecek ve cezalandırılmayacaktır. Buna karşılık, yanılgısının kaçınılabilir olduğu söyleniyorsa işlemiş olduğu fiilin taksirli şeklinden dolayı sorumlu olacaktır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum