Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794046

  1. Suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığını araştırmak
  2. Ceza sorumluluğu için aranan koşulları belirlemek
  3. Ceza yargılamasında yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenlemek

Yukarıdakilerden hangileri ceza muhakemesi hukukunun konuları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ceza muhakemesi hukuku (şekli ceza hukuku), suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığı, bulunması hâlinde kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallardan oluşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum