Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794217

Failin lemiş olduğu fiil nedeniyle kusurlu salıp salmama kendisine uygulanacaolan yaptırımın çeşidi bakımından önemlidir. Fail,lediği fiil bakımından kusurlu salı- yorsa hakkında ceza” yaptırımı uygular. Buna karşılık, faillemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılamıyorsa cezalanlmamümkün değildir. Kusurlu sayılamayan faile ceza yaptırımı uygulanamaz ise de olayın özelliğine göre ve şartlarının varğı halinde ............................... uygulanabilecektir

Yukarıdaki boşluğa uygun düşecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik tedbiri

İhtiyati haciz

Zor alım

Tazyik hapsi

Kefalet


Yanıt Açıklaması:

Failin lemiş olduğu fiil nedeniyle kusurlu salıp salmama kendisine uygulanacaolan yaptırımın çeşidi bakımından önemlidir. Fail,lediği fiil bakımından kusurlu salı- yorsa hakkında ceza” yaptırımı uygular. Buna karşılık, faillemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılamıyorsa cezalanlmamümkün değildir. Kusurlu sayılamayan faile ceza yaptırımı uygulanamaz ise de olayın özelliğine göre ve şartlarının varğı halinde güvenlitedbiriuygulanabilecektir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum