Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #816859

I. Maddi unsur

II. Manevi unsur

III. Hukuka ayırılık

IV. Kusur

Yukarıda verilenlerden hangileri suçta bulunması gereken unsurlardır?


I ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Haksızlığın unsurları maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurundan ibarettir. Bunlar her suçta bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum