Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #834915

Aşağıdakilerden hangisi yaş küçüklüğü ile ilgili doğru bir ifadedir?


Birinci grup yaş küçükleri için cezai sorumluluk alt yaş sınırı on beş yaşını henüz doldurmuş olmaktır.

İkinci yaş grubu küçükleri on beş yaşını doldurmuş on sekiz yaşını doldurmamış çocuklardır.

Üçüncü yaş grubu küçükler,  on sekiz yaşını doldurmuş çocuklardır.

İkinci grup yaş küçükler hakkında güvenlik tedbirine hükmedilemez.

Birinici yaş grubundaki çocukların ceza sorumluluklarının olmadığı normatif olarak kabul edilimştir.


Yanıt Açıklaması:

Bu yaş grubundaki çocuklar hakkında ceza yaptırımının uygulanması, cezanın özel önleme ve yenden topluma kazandırma fonksiyonu bakımından ters etki gösterecek bir nitelik arz etmektedir. Bu nedenle bu yaş grubundaki çocukların ceza sorumluluklarının olmadığı normatif olarak kabul edilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum