Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1115987

Suç, tüm unsurlarıyla tamamlandıktan sonra, failin iradi olarak suçun etkilerini telafi etmeye yönelik davranışları, örneğin hırsızlık suçunu işledikten sonra çaldığı malı geri vermesi veya kaçırdığı kişiyi serbest bırakması, “.....................” kapsamında ele alınır. Verilen boşluk, aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır?


Gönüllü vazgeçme

Etkin pişmanlık

İçtima

Kusurun ortadan kalkması

Şikayetten vazgeçme


Yanıt Açıklaması:

Gönüllü vazgeçme, suç tamamlanıncaya kadar mümkündür. Suç, tüm unsurlarıyla tamamlandıktan sonra, failin iradi olarak suçun etkilerini telafi etmeye yönelik davranışları, örneğin hırsızlık suçunu işledikten sonra çaldığı malı geri vermesi veya kaçırdığı kişiyi serbest bırakması, “etkin pişmanlık” kapsamında ele alınır. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum