Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #853300

Kasten yaralama suçunun özel görünüş biçimleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?


Bir fiil ile birden fazla kişinin yaralanmasına kasten sebebiyet verilen hâllerde mağdur sayısınca kasten yaralama suçu işlenmiş olur. 

Kasten yaralama suçunu birden fazla kişi işleyemez.

Kasten yaralama suçunda teşebbüs olmaz. 

suçun işlenişini kolaylaştıran bir katkıda bulunanlar müşterek faildir.

Buna karşılık bir kişiye, bir başkasını yaralaması hususunda karar verdiren kişi işlenen fiilden dolayı yardım eden olarak sorumludur. 


Yanıt Açıklaması:

Bir fiil ile birden fazla kişinin yaralanmasına kasten sebebiyet verilen hâllerde mağdur sayısınca kasten yaralama suçu işlenmiş olur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum