Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #858434

A, B'nin köpeğini bahçesine girdiği gerekçesiyle öldürmüştür. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kasten öldürme

Mala zarar verme 

Kasten yaralama 

Cezai sorumluluğu yoktur. 

Yağma


Yanıt Açıklaması:

Mala zarar verme suçu, TCK’nin 151 ve 152. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nin 151. maddesine göre; “(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz ha^le getiren veya kirleten kişi, mağdurun şika^yeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak ha^le getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Yorumlar
  • 0 Yorum