Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #858473

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçuyla ilgili doğru bir ifadedir? 


Seçimlik hareketli bir suçtur. 

Suçun konusu yalnızca taşınır mallardır. 

Özgü suçtur. 

Korunan hukuki değer kişilerin vücut bütünlüğüdür. 

Taksirle de işlenebilir.


Yanıt Açıklaması:

Mala zarar verme, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkma, tahrip etme, yok etme, bozma, kullanılamaz hâle getirme veya kirletme hareketlerinden birini veya birkaçını gerçekleştiren kişi, bu suçtan dolayı sorumludur. Aynı konu üzerinde olmak kaydı ile seçimlik hareketlerden birden fazlasının gerçekleştirilmesi, birden fazla suçun oluştuğu anlamına gelmez. Örneğin, bir kişinin aracı hem üzerine boya dökülmek suretiyle kirletilmiş hem de lastikleri patlatılmış, aynası ve camları kırılmışsa tek bir mala zarar verme suçu vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum