Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1115579

I. Teşebbüse ilişkin hükümler, kasten işlenen ve taksirle işlenen tüm suçlar için uygulama alanı bulur. 

II. Suça teşebbüs için, fiilin icrasına başlanmış olması gerekir.

III. Suça teşebbüs için, gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olması gerekir.

Suça teşebbüsle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

II - III


Yanıt Açıklaması:

Suça teşebbüs için aranan koşullar, fiilin icrasına başlanmış olması ve gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye “elverişli” olmasıdır. Ancak suça teşebbüs için diğer bir önemli koşul, kasten işlenen bir suçun varlığıdır. Teşebbüse ilişkin hükümler, ancak kasten işlenen suçlar bakımından uygulanabilir; taksirle işlenen suçlar teşebbüse elverişli değildir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum