Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #805394

Çok failli suçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Birden fazla kişinin, fiilin işlenişi üzerinde ortak hâkimiyet kurmaları hâlinde  “dolaylı faillik”ten söz edilir.

Bir suç ortağı, bir suçun icrasına yalnızca şerik olarak katılabilir.

Banka soygunu sırasında, (A)'nın silahıyla bankadakileri etkisiz hâle getirirken, (B)'nin kasadaki paraları alması dolaylı failliğe örnek teşkil eder. 

Tipe uygun fiili yalnız başına icra eden kişiye “doğrudan fail” denir.

Azmettirmeye rağmen, azmettirilen kişi fiilin icrasına hiç başlamamış ise "nitelik yönünden sınır aşımı" söz konusudur. 


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı yanlıştır. Birden fazla kişinin, fiilin işlenişi üzerinde ortak hâkimiyet kurmaları hâlinde ise “müşterek faillik”ten söz edilir. B şıkkı yanlıştır. Bir suç ortağı, bir suçun icrasına hem fail hem de şerik olarak katılabilir. Örneğin, aralarındaki birlikte suç işleme kararına dayanarak A ve B, A’nın daha önce temin etmiş olduğu silahlarla C’ye ateş ederek ölümünü sebebiyet verirler. A, bir taraftan B ile birlikte müşterek fail iken diğer taraftan silah temin etmiş olması nedeniyle yardım edendir. C şıkkı yanlıştır. Banka soygunu sırasında, (A)'nın silahıyla bankadakileri etkisiz hâle getirirken, (B)'nin kasadaki paraları alması müşterek failliğe örnek teşkil eder. D şıkkı doğrudur.  Tipe uygun fiili yalnız başına icra eden kişiye “doğrudan fail” denir. E şıkkı yanlıştır. Azmettirenin sorumluluğu yoluna gidilebilmesi için azmettirilen kişinin en azından fiilin icrasına başlamış olması gerekir. Azmettirmeye rağmen, azmettirilen kişi fiilin icrasına hiç başlamamış ise “neticesiz kalan azmettirme”den söz edilir. Böyle bir durumda, azmettirenin cezalandırılacağına dair kanunda genel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum