Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #809121

Tek fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlendiği hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Aynı nev’iden fikrî içtima

Farklı nev’iden fikrî içtima

Zincirleme içtima

Birleşik içtima

Gerçek içtima


Yanıt Açıklaması:

Tek fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlendiği hâllerde aynı nev’iden fikrî içtima söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum