Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #821350

I. Belirli bir neticenin gerçekleşmesine yönelik teşebbüs niteliğindeki hareketler kanunda suç olarak tanımlanmış olabilir. Bu tür suçlara “teşebbüs suçu” adı verilir.

II. Kesintisiz (mütemadi) suçlara da teşebbüs mümkün değildir. 

III. Bazı suçlarda icra hareketlerinin belli bir aşamaya varması; suç tamamlanmış olmasa bile tamamlanmış suç gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Bazı suçlarda ise icra hareketlerinin belli bir aşamaya varması; suç tamamlanmış olmasa bile tamamlanmış suç gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir.Örneğin, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs edilmesi (m. 310, f. 1), rüşvet anlaşmasının yapılması (m. 252, f. 1, c. 3), uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin satışa arzı (m. 188, f. 3) durumlarında suç henüz tamamlanmış değildir. Fakat fail hakkında ilgili suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.Kesintisiz (mütemadi) suçlara da teşebbüs mümkündür. Ancak kesintisiz suçlarda teşebbüs
özellik taşımaktadır. Belirli bir neticenin gerçekleşmesine yönelik teşebbüs niteliğindeki hareketler kanunda suç olarak tanımlanmış olabilir. Bu tür suçlara “teşebbüs suçu” adı verilir. Örneğin, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs (m. 309, f. 1) bu nitelikte bir suçtur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum