Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #821633

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


Suçun işlenişine yaptığı katkıyla fiil üzerinde hâkimiyet kuramayan suç ortağı “fail”dir.

Şerikliğe ilişkin hükümler, cezalandırılabilirliğin
alanını genişletici nitelik taşırlar. 

Şerikliğin “azmettirme” ve “yardım etme” şeklinde iki farklı görünüm biçimi vardır.

Fail-şerik ayrımında esas alınan kriter “fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet” tir. 

Suç ortağı, ya “fail” ya da “şerik” sıfatını taşır. 


Yanıt Açıklaması:

Suçun işlenişine yaptığı katkıyla fiil üzerinde hâkimiyet kuramayan suç ortağı
“şerik”tir.

Yorumlar
  • 0 Yorum