Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #830645

Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yaptırım, insanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur.

Yaptırım, haksızlığa uğrayan bir kişinin mağduriyetini gidermek amacıyla uygulanabilir.

Yaptırım, haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli fiili ve hukuki sonuçlar doğurmak, bu kişiye belli etkilerde bulunmak amacıyla uygulanabilir.

Yürürlükteki ceza hukukumuzun yaptırımlarının asıl amacı, haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetini gidermektir.

Ceza hukukumuzda, güvenlik tedbirleri de, cezalar gibi, yaptırım olarak düzenlenmiştir.


Yanıt Açıklaması:

Yürürlükteki ceza hukukumuzun yaptırımlarının asıl amacı, haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetini gidermektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum