Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #848034

Kişi, işlediği kasti bir suçtan dolayı hapis cezasına mahku^m olması ha^linde bu hapis cezasının infazı süresince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Hapis cezasına mahku^miyetin sonucu olarak uygulanan bu güvenlik tedbirine ne ad verilmektedir?


Yüksek güvenlikli suçlu

Üst seviye suçlu

Mahkûmiyet tedbiri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

Koşullu salıverilme


Yanıt Açıklaması:

Kişi, işlediği kasti bir suçtan dolayı hapis cezasına mahku^m olması ha^linde bu hapis ceza- sının infazı süresince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Hapis cezasına mahku^miyetin sonucu olarak uygulanan bu güvenlik tedbirine, belli hakları kullanmak- tan yoksun bırakılma denilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum