Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1116739

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde, gönüllü vazgeçmeye rağmen failin işlediği suçun tamamlanmış haliyle sorumlu tutulması söz konusu olmaktadır?


Hırsızlık amacıyla eve giren failin, ev sahibinin uyanarak bağırması üzerine yakalanma korkusuyla kaçması

Hırsızlık amacıyla eve giren failin, eve girdikten sonra evde yaşayan kişinin yatalak bir hasta olduğunu fark edip onun bu durumuna acıyarak hiçbir şey almadan çıkması

Öldürme kastı ile silahını ateşleyen failin, mağduru yaraladıktan sonra kendi iradesi ile hastaneye götürmesi ve kurtulmasını sağlaması

Failin, öldürme kastıyla silahını mağdura doğrulttuğu sırada onun hamile olduğunu fark edip silahını indirmesi

Öldürme kastı ile silahını ateşleyen failin, mağduru yaraladıktan sonra kendi iradesi ile hastaneye götürmesi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen mağdurun kurtarılamaması


Yanıt Açıklaması:

Gönüllü vazgeçmenin, işlenmesi kastedilen ve icrasına başlanan suç bakımından failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırması, bunun başarılı olmasına bağlıdır. Failin çabalarına rağmen suç tamamlanmış ve netice gerçekleşmişse, fail tamamlanmış suçtan sorumlu tutulur. Örneğin, öldürme kastı ile silahını ateşleyen failin, mağduru yaraladıktan sonra kendi iradesi ile hastaneye götürmesi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen mağdurun kurtarılamaması hâlinde, fail tamamlanmış kasten öldürme suçundan sorumludur. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum