Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #797269

Birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla haksızlık teşkil eden fiilin icrası üzerinde birlikte hakimiyet kurulması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Dolaylı faillik

Müşterek faillik

Teşebbüs

Azmettirme

Yardım etme


Yanıt Açıklaması:

Birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla haksızlık teşkil eden fiilin icrası üzerinde birlikte hakimiyet kurulması hâlinde, müşterek faillikten söz edilir

Yorumlar
  • 0 Yorum