Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #830657

Erteleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hapis ve adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûmiyet halinde, bu ceza ertelenemez.

Erteleme için, kişinin, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması gerekir.

Erteleme için, kişinin, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.

Mahkeme, faile verdiği cezayı, koşulların gerçekleşmesi durumunda ertelemek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

Mahkemenin, hapis cezasının ertelenmesi veya ertelenmemesi yönündeki kararının gerekçeli olması gerekir.


Yanıt Açıklaması:

Hapis cezasına ve adli para cezasına birlikte hükmedilen hâllerde sadece hapis cezası ile ilgili olarak erteleme kararı verilebilir. Hapis ve adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde bu ceza ertelenebilecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum