Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #830668

Cezanın infazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Koşullu salıverilmeden yararlanan hükümlünün, denetim süresini, kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirmesi hâlinde, cezası infaz edilmiş sayılır.

Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde herhangi bir suç işlemesi halinde, koşullu salıverilme kararı geri alınır.

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra, aynı hükmün infazı ile ilgili olarak bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.

Hafta sonu infaz, geceleri infaz ve oturduğu yerde infaz, özel infaz şekilleri olarak mevzuatımızda yer almıştır.

İnfaza başlandıktan sonra, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı verilebilir.


Yanıt Açıklaması:

Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işleyip kesinleşmiş bir hükümle hapis cezasına mahkûm edilmesi hâlinde veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.

Yorumlar
  • 0 Yorum