Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #850677

Failin icra hareketlerini tamamlamaktan iradi olarak vazgeçtiği veya iradi olarak gösterdiği çabanın sonucunda neticenin meydana gelmesini engellediği hâllerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Gönüllü vazgeçme

Teşebbüs

Dolaylı kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


Yanıt Açıklaması:

Failin icra hareketlerini tamamlamaktan iradi olarak vazgeçtiği veya iradi olarak gösterdiği çabanın sonucunda neticenin meydana gelmesini engellediği hâllerde teşebbüsten bahsedilemez. Bu gibi hâllerde gönüllü vazgeçme söz konusudur (m. 36). Gönüllü vazgeçen fail, vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği fiilin oluşturduğu suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum