Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #853000

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden biri değildir?


Tasarlayarak işlenmesi

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle işlenmesi

Meşru savunma olarak işlenmesi

Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Kasten öldürme suçunu nirelikli hâle getiren unsurlara Kanunun 82. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, (1) Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle, d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, i)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, j)Kan gütme saikiyle, k)Töre saikiyle, İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum