Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #853331

Aşağıdakilerden hangisi taksirle yaralama fiilini neticesi sebebiyle ağırlaştıran durumlardan biri değildir?


mağdurun, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıaması

vücudunda kemik kırılması

konuşmasında sürekli zorluk

yüzünde sabit iz kalması

Borçlanması


Yanıt Açıklaması:

Taksirle yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri 89. maddenin iki ve üçüncü fıkralarında düzenlenmiştir. Buna göre taksirle yaralama fiili, mağdurun, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıamasına, vücudunda kemik kırılmasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa suçun temel şekline göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Buna karşılık, taksirle yaralama fiili mağdurun, iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuşsa suçun temel şekline göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum