Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1116983

Ceza hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı geçerlidir. Bu kuralı karşılayan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Bileşik suç

Gerçek içtima

Zincirleme suç

Aynı nev’iden fikrî içtima 

Farklı nev’iden fikrî içtima 


Yanıt Açıklaması:

Ceza hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı geçerlidir. İşlenen her bir suçtan ayrı cezaya hükmedilir ve her bir ceza bağımsızlığını korur (kural: gerçek içtima). TCK’de gerçek içtima kuralı benimsenmiş; fakat suçların içtimaına ilişkin hükümlere yer verilmek suretiyle bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Suçların içtimaı kapsamında; bileşik suç (m. 42), zincirleme suç (m. 43, f. 1), aynı nev’iden fikrî içtima (m. 43, f. 2) ve farklı nev’iden fikrî içtima (m. 44) hükümlerine yer verilmiştir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum